Od 20 lat producent i dystrybutor dla Equip' Horse.
Brak produktów w koszyku.

Regulamin i wysyłka

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma Rufi-Polska Sp. z o.o.
  ul. Przemysłowa 2a
  88-300 Mogilno
  Tel. +48 52 315 53 24
  Tel. +48 606 917 122
  www. rufi-polska.com
 1. Zamówienia w sklepie można składać poprzez:
  – sklep internetowy,
  – e-mail: biuro@rufi-polska.com
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 3. Zamawiający składa zamówienie, zatwierdzając formularz zamówienia po skompletowaniu zamawianych pozycji w „koszyku” sklepu internetowego. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia e-mail. Zamawiający zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych wskazanych w formularzu zamówienia.
 4. Możliwe jest również składanie zamówień z pominięciem sklepu internetowego – pod adres e-mail: biuro@rufi-polska.com
  Zamawiający podaje wykaz zamawianych pozycji wraz z cenami, które powinny być zgodne z figurującymi w bazie danych sklepu internetowego w chwili składania zamówienia.
 1. Termin otrzymania przesyłki przez zamawiającego określony jest jako suma czasu realizacji zamówienia (przygotowania zamówienia do wysyłki) oraz czasu dostawy. Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres zamawiającego poprzez dostarczyciela przesyłek. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt przesyłki.
 2. W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze, zamawiający ma prawo do wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrotu zapłaconej za reklamowany towar kwoty. Zamawiający powinien sprawdzić przesyłkę w momencie jej doręczenia w obecności doręczyciela. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Zamawiający zwraca reklamowany towar odsyłając go. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zamawiający otrzymuje przesyłkę z wymienionym towarem przesłaną na koszt firmy Rufi-Polska Sp. z o.o. W przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, zamawiający otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany towar. Zwroty pieniężne , w przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, dokonywane są w ciągu 10 dni od spełnienia łącznie następujących warunków:
 • Nadesłania przez zamawiającego zwracanego towaru,
 • Nadesłania przez zamawiającego podpisanego dokumentu zwrotu towaru,
 • Zwrócenia faktury zakupu towaru ( w przypadku zwrotu całości zamówienia) lub nadesłania podpisanej przez zamawiającego faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru (w przypadku zwrotu tylko niektórych towarów z danego zamówienia).Przed dokonaniem zwrotu w takim wypadku zamawiający zgłasza ten fakt firmie Rufi-Polska.
 1. Zamawiający będący konsumentem zgodnie z brzmieniem ustawy „ O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, może zrezygnować z zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki składając firmie Rufi-Polska pisemne oświadczenie w terminie 10 dni o daty otrzymania przesyłki, pod warunkiem, że towar nie nosi znamion używania czy zniszczenia. W takim przypadku zamawiający powinien odesłać towar wraz z fakturą zakupu oraz wypełniony dokument zwrotu towaru zawierający informacją o odstąpieniu od umowy. Firma Rufi-Polska zwraca kwotę równą cenie zakupu towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania zwrotu wraz z wymaganymi dokumentami na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Koszty wcześniejszej dostawy i odesłanie zwracanego towaru nie podlegają zwrotowi.Firma Rufi-Polska nie przyjmuje zwrotów przesyłek wysłanych „za pobraniem”.W przypadku bezzasadnego odesłania towaru , zamawiający otrzyma zwrot towaru po opłaceniu kosztów ponownej przesyłki.
 1. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, którego brzmienie staje się integralna częścią umowy sprzedaży.
 2. Spory wynikłe z transakcji między zamawiającym i a firmą Rufi-Polska rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby firmy Rufi-Polska.

UWAGA!! Z dniem 01.01.2019 wstrzymujemy sprzedaż internetową do odwołania !! Za utrudnienia przepraszamy!! Zapraszamy do kontaktu osobistego z naszą firmą